Ulla Houe

Ulla Houe er god til at få fat på knoglerne. Sådan helt grundlæggende. Her menes ikke de muldrede ben, ranet fra arkæologiske udgravninger, men kompositionens skelet. Det, der kitter maleriet, tegningen og skulpturen sammen. Betragter hun f.eks. et landskab, er det de store linjer, hun får øje på. Bakkernes og bjergenes sammenstød med de runde dale, markernes skarpt adskilte grænser, vejenes gennemskærende linjeføring og trægruppernes vertikale spidser overfor himmelens horisontale flade.

Dette tolkes så i kraftfulde og usentimentale kompositioner, hvor netop ”knoglerne” kommer til deres ret suppleret af det konkrete landskabs og den konkrete naturs særlige kolorit: de nordiske vinterfarver, den grønne sommereng, den blå indfjord og den tunge brune muldjord overfor Toscanas frodige, forførende og charmerende farvenuancer.

Også i menneskeskildringerne og croquistegninger fanger Ulla Houe med hurtige stærke konturer de essentielle partier af kroppen uden dikkedarer og forsøg på at smigre. Faktisk er det påfaldende og kendetegnende for Ulla Houe, at hun ser kroppen som et landskab.

Det samme kan siges om hendes bronzeskulpturer. Her antager de stoute kroppe de samme dimensioner og det samme dynamiske spil mellem formerne som i landskabsskildringerne.
Kraftfuldhed, karakter, dynamik og nordisk usentimentalitet er således nøgleordene i Ulla Houes kunst.

Galleri Aadalen v/ Jens Christiansen
Lohmannsgade 12 | 8870 Langå | Tlf.: +45 5171 5175 | CVR 32 755 852 | ​jc@galleriaadalen.dk